Friday, June 21, 2013

KEBERANIAN LUAR BIASA ULAMA ZAMAN LAMPAU


Title: Keberanian Luar Biasa Ulama Zaman LampauAuthor: Prof Dr Muhammad Rajab Al BayyumiISBN: 9789833171880
Mengapakah kamu bangunkan satu bangunan di setiap tempat yang tinggi untuk mempermainkan orang-orang yang lalulintas. Dan kamu buat beberapa istana yang kukuh, supaya kamu kekal (di atas dunia). Dan apabila kamu menyeksa (musuh) kamu menyeksa dengan kejam. Sebab itu takutlah kepada Allah dan ikutlah aku. Dan takutlah kepada yang membantu kamu dengan (nikmat) yang kamu ketahui. Dia membantu kamu dengan binatang-binatang ternak dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut akan seksa hari yang besar akan menimpamu. (Asy-Syu’arak ayat 128-135)

Product Code: ISBN:978-983-3171-88-0
Reward Points: 0
Availability: In Stock
Price: RM19.50    RM15.00

Berminat untuk membeli?. Bank-in duit ke akaun Maybank 562414501375 (Tomodachi Sdn Bhd) dan emel ke sales@tomodachi.my


Antara tajuk-tajuk yang terdapat di dalam buku tersebut ialah :
1-      Sa’id Bin Musayyab ( Seorang penentang)
2-      Sa’id Bin Jubair (Teguh di hadapan Al-Hajjaj)
3-      Yahya Bin Ya’mar (Berbicara apa yang dimilikinya)
4-      Imam Al-Auza’i (Sikap terus-terangnya menakjubkan)
5-      Amru Bin Ubaid (Ulama yang menjadi contoh teladan)
6-      Abu Hanifah (Syahid di jalan kebenaran)
7-      Malik Bin Anas (Berkarisma berkata tidak)
8-      Ahmad Bin Hanbal (Kukuh bagaikan gunung)
9-      Ya’qub Bin Sukait (Merindui syahid)
10-   Abu Ja’far Bin Bahlul (Pemusnah kebatilan)
11-   Bakkar Bin Qutaibah (Hakim terkenal pembela kebenaran)
12-   Muhammad Bin Basyir (Menolak kesaksian penguasa)
13-   Thalut Al-Ma’firi (Fakih yang berani)
14-   Mundzir Bin Sa’id (Memiliki sifat lagenda)
15-   Izzudin Bin Abdul As- Salam (Sultan para ulama)
16-   Muhyiddin Bin An-Nawawi (Tegar menghadapi kesombongan)
17-   Ibnu Daqiq Al’id (Ulama Fikah yang gagah berani)
18-   Ibnu Taimiyah (Suara Kebenaran)
19-   Zakaria Al-Anshari Dan Rakan-Rakan Kadinya (Ujian berat dihadapan penguasa)
20-   Para Ulama Al-Azhar (Menggetarkan para penguasa Mamalik dan Turki)
21-   Abdurrahman Al-Jibrati (menghadapi kezaliman)
22-   Jamaluddin Al-Afghani (Tokoh kebangkitan negara Timur)
23-   Abdul Majid Salim (pewaris keberanian salafus soleh)
24-   Sikap Para Ulama Al-Azhar.

No comments:

Post a Comment